Mir sueche Verstärkig

FIIR FOLGENDI REGISCHTER SUECHE MIR NO VERSTÄRKIG:

– Trompete
– Posuune
– Bässli
– Sousaphone
– Schlagzüg
– Pauke

Vorussetzig:
– e Maa muesch syy
– 18 Joor alt oder älter

Hän mir Di Inträsse gweggd, denn mäld Di doch unter
info@wundergugge.com